İç

Çay söyleyen adamın hiç kötü olmayacağını, bir acı kahvenin kırk yıl hatırı olduğunu, Heybeli'de mehtaba çıkınca içtiklerimizi anlatıyoruz.