Kullanım Koşulları

Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Anonim Şirketi’ne ("Yemeksepeti.com") ait, kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan deneyim paylaşımı, e-günlük (blog), yorum ve tartışma imkanı tanıyan ve buna ilişkin sair içerik sunan internet sitesi www.yemek.com adresi ve mobil uygulaması (internet sitesi ve mobil uygulama beraber “Yemek.com” olarak anılacaktır) üzerinden Yemek.com hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak tüm kullanıcıların, Yemek.com’da sağlanan hizmetlere ilişkin işbu koşullara uymaları beklenmektedir.

İşbu Kullanım Koşulları üye olunmaksızın Yemek.com hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak kişiler için de uygun düştüğü ölçüde uygulanır. Kullanım Koşullarında yer alan “kullanıcı” ibaresi hem üye olan hem de üye olmayan kişiler anlamına gelmektedir.

Yemek.com hizmetlerinin suistimal edildiğini düşünüyorsanız veya yayınlanan bilgilerden rahatsız oluyorsanız www.yemek.com/iletisim adresinden Yemek.com ile irtibata geçmeniz rica olunur.

Kullanım Amacı

Kullanıcılar, Yemek.com sistemi üzerinde yapılan paylaşımların, yayımlanan yazıların ve görüntülerin yalnızca kişisel yorum, paylaşım veya tartışma amaçlı olduğunu, bunların dışında özellikle reklam ve tanıtım gibi herhangi bir amaç gütmeyeceğini, tekrar satış amacı olmadığını kabul ederler.

Yemek.com tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde hukuk kuralları çerçevesinde, 18 yaşından büyüklere ait içerik yer alabilecektir, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Yemek.com sorumlu tutulamaz.

Kullanım Koşulları

Her Yemek.com kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı adı ve e-posta adresi ve şifreyi oluşturarak Yemek.com üzerinden Site Kullanım Koşulları, hukuk, genel ahlak ve görgü kuralları çerçevesinde paylaşım yapabilir, yazı ve görüntü yayımlayabilir.

Bununla birlikte, sağlanan sosyal medya ağ hesapları aracılığıyla veya belirtilen diğer hesapları ile de işbu Kullanım Koşulları kapsamında üye olunabilir.

Kullanıcı, Yemek.com hizmetlerinden yararlandığı sırada aşağıdaki hususların bilincinde olduğunu, bu çerçevede hareket edeceğini ve bu hususları onayladığını kabul eder.

 • Kullanıcı Yemek.com üzerinde yapacağı her türlü işlemden, içerikten ve davranıştan bizzat kendisi sorumludur.
 • “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde sistem üzerinden talep edilmesi üzerine kullanıcının sistemde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderilecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Yemek.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.
 • Kullanıcı adı veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Yemek.com tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkı Yemek.com’a ait olduğundan, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmamalıdır.
 • Yemek.com hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü tüm şahsi fikir, düşünce, ifade, Yemek.com ortamına eklediği dosyaların, fotoğraf ve görsellerin gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğu kendisine ait olduğunu, herhangi bir hak ihlal etmediğini ve diğer kullanıcılarla oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yemek.com’un bu fikir, düşünce, ifade, kişisel bilgi ve dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını beyan, taahhüt ve kabul eder. Aynı zamanda, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj göndermemeyi, içerik ve görsel paylaşmamayı da taahhüt eder. Yemek.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu kabul eder. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemelidir. Yayın kriterleri hiçbir kullanıcı için farklılık göstermez ve yorumda olumlu-olumsuz ayrımı yapılmaz. Yayına uygun olmayan kimi ifadeler şu şekilde sıralanabilir; Toplumun bir kesimini inancı, ırkı, rengi, cinsiyeti dolayısıyla dışlayan; yemeğin ya da sunulan hizmetin niteliği dışında alakasız konuları, yazıları içeren; daha önce değerlendirmiş olan kullanıcıları inciten, onları hedef alan; hakaret içeren, küfür, argo, tehdit, kışkırtıcı, ahlak dışı, ırkçı, nefret dili kullanılan; fikri/sınai hakları ihlal eden, aşağılayıcı veya haksız rekabete sebep olacak şekilde marka ismi kullanılan; kişisel verilerin ya da özel hayatın gizliliğini ihlal eden; farklı sitelere yönlendirme linki içeren veya reklam amacı taşıyan ifadeler içeren yorumlar Yemek.com yayın kriterlerine ve mevzuata aykırı olması sebebiyle yayına alınmaz.
 • Yemek.com’ da sunulan hizmetlere Yemek.com tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı kabul eder.
 • Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olacağını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Yemek.com’a devredildiğini kabul eder.
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemelidir.
 • Diğer kullanıcıların Yemek.com sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamalıdır.
 • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca Yemek.com üzerinden yapacağı paylaşımlarda tütün mamulleri ve alkollü içeceklere özendirici içerik ve görsellere yer vermeyeceğini bu tarz içerik ve görsellerin Yemek.com tarafından yayınlanmasının engellenebileceğini bildiğini kabul eder.
 • Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Yemek.com’un sorumlu olmayacağını kabul eder.
 • Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamalı, basıp çoğaltıp, dağıtmamalıdır.
 • Reklam yapmamalı, herhangi bir mal veya hizmet satmamalı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamalı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamalıdır.
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemelidir.
 • Yemek.com hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamem kendisine ait olduğunu, Yemek.com sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Yemek.com’dan tazminat talep etmemeyi kabul eder.
 • Yemek.com’dan yazılı izin almadan Yemek.com içeriğini, hizmetlerini, ve sair fikri mülkiyet hakkına tabi varlıklarını kişisel veya ticari amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, umuma yayılamaz, devredilemez. Yazılı izin olmadığı müddetçe site içeriğinin kısmen veya tamamen ticari amaçla ve/veya reklam ve benzeri gelir elde edecek şekilde kullanılması yasaktır.
 • Yemek.com’da yayınlanan tüm içerik ve kodlar vb. ilişkin tüm haklar (kopyalama, çoğaltma, işleme, yayma) Yemek.com’a aittir.
 • Yemek.com’un dilediği zaman, dilediği kişi veya kurumun yukarıdaki kurallara uyarak dahi alıntı yapmasını engelleme hakkı saklıdır.
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde Yemek.com’un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma hakkına sahip olduğunu kabul eder.
 • Yemek.com sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Yemek.com’un veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Yemek.com’un bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Yemek.com üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu kabul eder.
 • Yemek.com’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini kabul eder.
 • Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamalıdır.
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeli, yaymamalı, kötüye kullanmamalıdır.

Yemek.com’un Yetkileri

 • Yemek.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Yemek.com’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Yemek.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
 • Yemek.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını mevzuata da uygun olacak şekilde, uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Yemek.com sorumlu tutulmayacaktır.
 • Yemek.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • Yemek.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Yemek.com sistemi içinde Yemek.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Yemek.com’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
 • Yemek.com sistemine kullanıcılara tarafından eklenen tariflerin doğruluğundan, güvenilirliğinden sorumlu değildir. Bu tarifleri ve/veya önerileri kişiler kendi özgür iradeleri ile uygulamakta olup, Yemek.com kesin bir sonuca ulaşma garantisi vermemektedir. Kullanıcılar tarafından yayımlanan tariflerin sağlık üzerinde yaratacağı etkiler bilinmemekte olup, bu tariflerin uygulanması sonucu ortaya çıkabilecek olan zararlardan Yemek.com sorumlu tutulamaz.
 • Yemek.com, kullanıcının Yemek.com sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Yemek.com’un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
 • Yemek.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
 • Yemek.com, kanuna uygun şekilde talep edildiği takdirde kullanıcı kişisel bilgilerini talep eden tarafa vermekle yükümlüdür.
 • Yemek.com ileride doğacak teknik zaruretle ve mevzuata uyum amacıyla işbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

Yemek.com, sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Yemek.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Yemek.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

Yemek.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri (kullanıcı isim, soyadı, e-mail adresi ve sair bilgiler), kullanıcıların yaptıkları yorum/değerlendirmeler, paylaşımlar, yayımladıkları diğer yazı ve resimler vb. Yemek.com Gizlilik Politikası’nda belirtilen hususlar ve mevzuat uyarınca belirlenen sürelerle yasal yükümlülükler kapsamında saklanır.

Yer Sağlayıcı

5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu kapsamında Yemek.com yer sağlayıcı olup, Yemek.com’da yayınlanan hukuka aykırı içerikten sorumlu olmamakla birlikte yer sağladığı hukuka aykırı içeriği haberdar edilmesi halinde yayından çıkarma hakkına sahiptir.

Kanuni Zorunluluklar

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Yemek.com sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Yürürlük

İşbu Sözleşme, kullanıcının Yemek.com’a üye olmasından itibaren yürürlüğe girerek kullanıcının üyeliği devam edene kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Fesih

Taraflar diledikleri zaman işbu Sözleşme’yi sona erdilebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir.